Van Loock Motoren - lean in Maintenance

AL MEER DAN 25.000 MOTOREN HERSTELD.

Isolatie Diagnose van Roteren Hoogspanningsmachines

Hoogspanningsmetingen on site

Hoogspanningsmetingen on site, dmv speciaal ingerichte meetbus

 • State of the art meetapparatuur
 • Specialisten met speciale opleiding voor HS
 • Geschikt voor statusbepaling van hoogspanningsmachines en alternatoren/generatoren
 • Meetpakket beslaat minimum :
  • Isolatieweerstandsmeting
  • Polarisatie index (PI)
  • Tan-delta metingen (tg-delta) inclusief capaciteitsmeting
  • Deelontladingsmeting (PD)
  • Rapportage van de metingen
  • Conclusie en advies
 • Metingen volgens de IEC normen
 • Extra metingen op aanvraag uitvoerbaar

Tevens kan U bij ons terecht voor

 • On-line deelontladingsmetingen
 • Trillingsmetingen
 • Olie analyses
 • Balanceren on site
 • Thermische analyses (IR)