Van Loock Motoren - lean in Maintenance

AL MEER DAN 25.000 MOTOREN HERSTELD.

Onderhoud roterende elektrische motoren

Mechanisch en elektrisch periodiek en predictief onderhoud laat uw roterende elektrische machines optimaal renderen

Bij het herstellen van motoren zien we meestal dat het om gevolgschade gaat, waarvoor de oorzaak buiten de motor ligt. Als dat probleem niet wordt opgelost, is de motor snel terug stuk.

Meer en meer groeien we daarom van het zuiver correctief herstellen naar preventief en predictief onderhoud van motoren om voor u een beter langetermijnrendement te realiseren.

Mechanisch en elektrisch preventief en predictief onderhoud op uw locatie reduceert onverwachte uitvallen van uw machines. Dat waarborgt uw productie en kwaliteit. Periodiek onderhoud levert u ook een kostenvoordeel, omdat het de herstelkosten verlaagt.

Daarnaast zijn er 2 bachelors die predictief onderhoud doen door trillingsanalyse voor trending en trouble-shooting. Zo kunnen we de levensduur van uw machinepark verlengen.

Trending: Alles trilt. Sensoren zijn zo gevoelig dat alles meetbaar is. Elk voorwerp heeft zijn eigen kritische trilling. Elke motor heeft zijn eigen kritisch toerental. Door de status te meten, is tijdig ingrijpen mogelijk en kan onderhoud onverwachte uitval voorkomen en grote schade beperken.

Trouble shooting: Door met trillingsmetingen de kritische frequentie vast te stellen achterhalen we welke motor(en) de oorzaak is/zijn dat uw productielijn niet de gewenste kwaliteit en/of snelheid haalt.

Onze buitendienst bestaat uit 3 ploegen van elk 2 personen. Elke ploeg heeft een volledig uitgeruste servicewagen om op uw locatie motoren op en af te bouwen. Het VCA-keurmerk garandeert u ook aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Op dit moment doen we zo de opvolging in 45 machineparken in België en Nederland.