Thermografie

Thermografie : voorkom onverwachte schade

Thermografie is een meettechniek waarmee vanop afstand een thermisch of warmtebeeld wordt gemaakt van de roterende machine, aansluitkast, kabels en/of elektrische installatie. Het warmtebeeld geeft U zowel de temperatuursverschillen weer als de eventuele hot spots.

Je krijgt dus een beeld van ongewenste opwarmingen, hot spots, foute overgangsweerstanden, slechte verbindingen…

Erik Smith
Technisch Manager
+32 (0)3 644 19 61

Maak een afspraak